sâmbătă, 28 iulie 2012

Energia Neconventionala a Soarelui

Soarele este, farã îndoialã, o vastã sursã de energie. Într-un singur an, el trimite spre pamânt de 20.000 de ori energia necesarã întregii populatii a globului. În numai trei zile, pamântul primeste de la soare echivalentul energiei existente în rezervele de combustibili fosili. În optiunile energetice ale omului, electricitatea si-a câstigat un loc privilegiat. Chiar dacã unele surse neconventionale sau conventionale de energie pot fi utile direct în instalatii termice sau mecanice, preocuparea de a obtine pe seama lor energie electricã ramâne pe primul plan. Dar, dupã cum se stie, conversiile intermediare produc pierderi foarte mari sau sunt limitate prin legi foarte "aspre" - ciclul Carnot - si astfel dorinta de a ajunge la o conversie directã a unei energii primare în energie electricã este justificatã. Existã o serie de astfel de generatoare, bazate pe fenomene fizice sau chimice mai mult sau mai putin studiate, din care viitorul va retine pe cele mai eficiente sau, poate, pe cele mai ieftine si care folosesc materiale mai raspândite pe pamânt. Printre generatoarele care pot realiza conversia directa a energiei electrice si în care se pun mari sperante, pe primul loc sunt celulele fotovoltaice, numite si celule solare, atunci când energia primarã o reprezintã radiatiile soarelui. Produsele bune nu trebuie doar sã satisfacã nevoile consumatorului final, ci trebuie, de asemenea, sã fie avantajoase mediului în care produsul va fi folosit. Electricitatea nu face exceptie de la regulã. Electricitatea solarã poate sã-si aducã o importantã contributie la pãstrarea rezervelor de energie ale pamântului si, în acelasi timp poate contribui la încetinirea modificãrilor climatice generale: reduce consecintele efectului de serã si ale gazelor poluante din atmosferã. Costul energiei produse de sistemele fotovoltaice continuã sã scadã. Oricum, costul energiei fotovoltaice este, în general, mai mare decât al energiei produse în mod conventional. De asemenea, desi costul initial al echipamentului fotovoltaic este mai mare, sunt totusi unele aplicatii în care sistemul fotovoltaic este cel mai eficient din punct de vedere financiar. Numãrul sistemelor fotovoltaice creste anual datoritã avantajelor oferite. Dintre aplicatiile mai eficiente, trebuie mentionate cele destinate alimentãrii consumatorilor izolati, de micã putere, din domenii precum: telecomunicatii, balizaj, protectie catodicã, refrigerare, irigatii etc. Un sistem fotovoltaic bine realizat poate opera neurmãrit si necesitã o întretinere periodicã minimã. Economiile provenite din costurile de muncã si cheltuielile de transport pot fi neînsemnate. Printre principalele caracteristici ale sistemelor fotovoltaice enumerãm: Modularitate Un sistem fotovoltaic poate fi proiectat pentru o usoarã expandare. Dacã cererea de putere ar creste, singurul obstacol care poate interveni în expandarea sistemului fotovoltaic este lipsa spatiului necesar amplasãrii modulelor suplimentare; ne referim desigur la lipsa unui spatiu iluminat de soare. Autonomie Nu necesitã un consum suplimentar si cheltuieli de întretinere. Alimentarea cu combustibil conventional si depozitarea lui poate costa mai mult decât combustibilul însusi. Energia solarã este oferitã gratis. Deoarece tendinta actualã este orientatã spre optimizarea din punct de vedere energetic, pentru asigurarea functionalitãtii în conditii de maximã eficientã, s-au dezvoltat aplicatii în care sistemele fotovoltaice sunt dotate cu sisteme inteligente pentru controlul functionãrii, dotãri care asigurã personalizarea acestor aplicatii. Durabilitate Marea majoritate a modulelor fotovoltaice de astãzi sunt bazate pe tehnologii care au dovedit o degradare minima dupã 20 de ani de functionare, ele fiind garantate 30 de ani. Se stie bine cã sistemele fotovoltaice produc energie electricã ziua, dar la fel de bine se stie si cã energia electricã livratã ziua costã mai mult. În România, deja se practicã tarifare diferentiatã zi-noapte deci, sistemul fotovoltaic produce energie electricã gratis sau aproape gratis în timpul zilei, când energia electricã este mai scumpã, iar pe timpul noptii când sistemul fotovoltaic nu produce sau al orelor de vârf, necesarul de energie electricã este preluat din reteaua electricã de distributie localã. Un mare avantaj pe care-l prezintã sistemele fotovoltaice este acela cã se pot integra în cladiri, pot înlocui subansamble, materiale de constructie sau chiar întregi pãrti componente ale clãdiri cum ar fi de exemplu acoperisul. Modulele solare pot avea mai multe întrebuintari; astfel, ele pot înlocui suprafetele mai scumpe ale cladirilor si pot oferi în plus alte avantaje. De exemplu, în fatade, ele pot înlocui usor oglinzile sau geamurile colorate, asigurã umbrã si, în acelasi timp, pot genera electricitate. În interiorul acestor module de geam dublu, spatiul dintre celulele solare opace este transparent. În cladirile în care sunt integrate panouri solare, costul pe m² al panourilor fotovoltaice este de mare importantã, mai ales de când aceste materiale pot actiona, cum am mai spus, ca substitute pentru alte materiale de constructie. Pretul efectiv pe unitatea de elemente solare integrate în constructie este diferentã dintre pretul modulelor solare si acela al materialelor pe care acestea le pot înlocui. Un m² de sistem fotovoltaic din silicon cristalin conectat la retea costã aproape cât un sfert de m² de material de calitate pentru fatadã, cum ar fi marmura sau altã piatrã de constructie. În situatiile când costurile celor douã materiale sunt relativ aceleasi, avantajul este cã electricitatea solarã este gratuitã! Odatã cu aparitia problemelor legate de nesiguranta mediului înconjurãtor, construirea unor clãdiri eficiente din punct de vedere energetic a câstigat o mai mare popularitate. Opinia general adoptatã este cã un control mai atent al repercusiunilor asupra mediului înconjurator este extrem de necesar si cã oamenii trebuie sã foloseascã sisteme mai eficiente din punct de vedere energetic. Aspectul uman al problemei nu este nici el neglijabil. De-a lungul istoriei, oamenii au cãutat sã se înconjoare cu lucruri frumoase, estetice, care ocupau în sufletul lor locuri importante si care promiteau sã le asigure o mai mare consideratie în ochii celorlalti. Solutiile privind puterea solarã nu permit doar reglarea producerii energiei electrice la nevoile cladiri, ci si oportunitatea de a economisi bani prin vinderea oricarui surplus de energie cãtre reteaua publicã. Asigurarea unui mediu înconjurãtor favorabil vietii nu cere gesturi mari. De fapt, chiar posibilitãtile de alegere ale fiecãruia dintre noi pot aduce contributii diferite si pozitive. În viata socialã, aceastã contributie poate lua forma unei solutii energetice sustinutã de politica privind mediul înconjurãtor al unei companii. Mai mult, o companie care cumparã sau produce electricitate nedãunãtoare mediului va beneficia, automat, de o imagine pozitivã. Realizat de elevul Cioc George cl. a-IX a D

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu